تماس با ما

 


   ... conect us

جزیره کیش:
 
دفتر مرکزی:
نشانی : شهرک صدف، خیابان آذربایجان، کوچه دارا امام حسینی، قطعه ۲۱۲
 
تلفن تماس:                  ۳۷۲۳ ۴۴۴ ۰۷۶۴
                                       ۳۷۳۱ ۴۴۴ ۰۷۶۴
                                       ۳۷۳۰ ۴۴۴ ۰۷۶۴
 
فکس:                                    ۳۲۵۷ ۴۴۴ ۰۷۶۴
 
همراه:                                   ۱۴۹۰ ۷۶۹ ۰۹۳۴
                                      ۱۵۷۹ ۷۶۹ ۰۹۳۴
 
سامانه:                                         ۳۰۰۰۸۷۷۲
 
دفتر فرودگاه: فرودگاه بین المللی کیش، ترمینال ورودی، غرفه از من بپرسید (جزیره طلایی)
 
دفتر پردیس: مرکز خرید پردیس II ، طبقه اول، غرفه جزیره طلایی
 

 

 
نمایندگی تهران:         ۸۸۲۱ ۴۴۹۶ ۰۲۱
 
نمایندگی اصفهان:      ۸۶۴ ۷۷۵۵ ۰۳۱۱
 
 
 
pardis ii H